Viden

Danmarks Naturfredningsforening

Del artiklen

CASE: DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
Business Review blev afsæt til vækst i medlemsbasen

Danmarks Naturfredningsforening er den største frivillige natur- og miljøorganisation i Danmark med i alt 125.000 medlemmer fordelt på 95 lokalafdelinger landet over.

Da Subscrybe kom i kontakt med Danmarks Naturfredningsforening havde de en faldende medlemsbase, hvilket de naturligt ønskede at ændre til en vækst i medlemsbasen. Derfor blev der aftalt et projekt, hvor Subscrybe skulle lave en omfattende analyse af den eksisterende medlemsforretning og komme med anbefalinger til, hvordan man kunne vende den faldende medlemsbase til en stigende medlemsbase.

Danmarks Naturfredningsforening ønskede et projekt, hvor de anbefalede initiativer var meget konkrete, så det var muligt at implementere dem hurtigt i forlængelse af projektet, og der var derfor lagt op til et tæt samarbejde, således at organisationen hos Danmarks Naturfredningsforening var med hele vejen i projektet.

I projektet blev der aftalt et styrende mål for hele arbejdet: At medlemsbasen hos Danmarks Naturfredningsforening skulle nå op på 130.000 medlemmer inden udgangen af 2018.

Analysen af medlemsforretningen blev skabt igennem en grundig proces, der blandt andet omfattede:

  • Kritisk gennemgang og analyse af den nuværende medlemsforretning baseret på tal og andet skriftligt materiale
  • Observationer og interview i organisationen og hos samarbejdspartnere for at evaluere den aktuelle performance
  • Udarbejdelse af økonomisk business case model til fremskrivning af forretningen og konsekvensberegning af anbefalinger
  • Konklusionsnotat: Diagnose på den nuværende medlemsforretning
  • Udviklingsworkshop med relevante medarbejdere fra Danmarks Naturfredningsforening
  • Konkrete anbefalinger til forbedring af den eksisterende medlemsforretning

Ud af projektet kom der 13 helt konkrete anbefalinger, som efterfølgende kunne implementeres i forretningen.

Med anbefalingerne fra samarbejdet i projektet er det lykkedes Danmarks Naturfredningsforening at skabe medlemsfremgang i foreningen. Faktisk nåede Danmarks Naturfredningsforening allerede i begyndelsen af 2017 over målet på de 130.000 medlemmer, og der er fortsat vækst i medlemsbasen.

Analysen og den tilhørende liste med de 13 anbefalinger og planen til at eksekvere dem, gav Danmarks Naturfredningsforening mod til at investere flere midler til at øge medlemsbasen og give en skarpere prioritering af indsatserne i det daglige arbejde.

Lene Smith, markedschef hos Danmarks Naturfredningsforening udtaler om projektet: ”Samarbejdet med Subscrybe gav os anbefalinger til indsatser, der var direkte implementérbare og som gav omgående resultater. Det var en fornøjelse at få input fra konsulenter, der ved, “hvad det handler om”.

Vil du høre mere om denne case, så kontakt adm. direktør Morten Suhr Hansen på tlf. 40 29 45 34.