Viden

Kristeligt Dagblad

Del artiklen

CASE: Kristeligt Dagblad
Styrket oplag gennem performance management

Kristeligt Dagblad er i dag landets hurtigst voksende avis og tillige blandt de mest citerede. Avisen blev etableret i 1896 og har sit primære fokus på tro, etik og eksistens.

Kristeligt Dagblad havde et ønske om at indføre mere effektiv og detaljeret performance management og kontaktede derfor Subscrybe, med henblik på at få opbygget en model og en proces for monitorering af kundebevægelser og de afledte finansielle påvirkninger af disse.

Kristeligt Dagblad ønskede et værktøj, som i første omgang skulle bruges til at udarbejde budgetter, men havde også et ønske om at indføre en månedlig estimatproces med en tilhørende rapporteringspakke, så man hele tiden havde føling med, hvor forretningen bevægede sig hen. Derudover ønskede Kristeligt Dagblad, at modellen kunne bruges som simuleringsværktøj til at lave konsekvensberegninger på nye tiltag.

Løsningen blev en specialbygget, kundeorienteret økonomisk model opbygget i Excel således, at der var mulighed for løbende at tilrette modellen, når forretningen havde nye ønske til produkter eller andre tiltag.

Den nye model blev skabt igennem en grundig proces, der blandt andet omfattede:

  • Interviews med relevante medarbejdere omkring ønsker til modellen
  • Analyse af hvilket datasæt, der skulle bruges til at bygge og opdatere modellen
  • Validering af data og opbygning af datasæt fra abonnementssystem
  • Opbygning af økonomisk model og tilhørende rapporteringspakke
  • Opdatering af modellen med historiske data
  • Afstemning med eksisterende KPI-rapportering og finansiel rapportering
  • Review af model med interessenter fra organisationen
  • Tilretning og idriftsætning af model og procedure for opdatering og analyse
  • Overdragelse til organisationen

Med den nye økonomiske model har det været muligt at forklare finansielle afvigelser i forhold til budget ned til mindste detalje, så Kristeligt Dagblad ved altid, hvor der skal sættes ind for at nå de opstillede mål. Der er indarbejdet en opfølgningsproces, der sikrer, at der tages aktion på de learnings, der kommer ud af den månedlige opfølgning.

Kristeligt Dagblad har endvidere ønsket, at holde Subscrybe tæt på processen, og der er derfor indgået et fast samarbejde, hvor Subscrybe løbende er inde og hjælpe med yderligere udvikling af modellen og sparring i forhold til udvikling og optimering af forretningen.

Projektet og modellen har givet Kristeligt Dagblad tryghed i forhold til, hvor forretningen bevæger sig hen, men også hvornår, der skal investeres i nye initiativer.

Vil du høre mere om denne case, så kontakt adm. direktør Morten Suhr Hansen på tlf. 40 29 45 34.